سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

سوالات و گرامر زبان انگلیسی

ویژه دانش آموزان ، دبیران و علاقمندان به فراگیری زبان اتگلیسی

وزارت آموزش و پرورش

اداره كل آموزش و پروش اصفهان

آموزش و پرورش برخوار

سوالات و گرامر زبان

'مدرسه راهنمايي نوايي

ضمن خدمت فرهنگيان

سامانه هوشمند پيام كوتاه

بسيج سرجوب

بانك ملي

۰ نظر ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۰:۴۹
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۱۸ آذر ۹۲ ، ۲۲:۲۹
محمد داوری دولت آبادی

A crocodile can't stick its tongue out.

Your left hand does 56% of your typing.

A sneeze can travel up to 100 mph.

Everyone's tongue print is unique.

A yawn lasts for approximately 6 secs.

A shrimp's heart is in its head.

Girls have more taste buds than boys.

Our eyes are the same size from birth.

Only "J" isn't on the Periodic Table.

Sound travels 4x faster in water than air.

You blink about 4,200,000 times a year.

An ostrich's eye is bigger than its brain

۵ نظر ۰۸ مهر ۹۲ ، ۱۹:۰۱
محمد داوری دولت آبادی

Choose the correct answer.

A) Structure

1. A: Have you ever made a cake? B: Yes, I ------- it yesterday.

d) have made

c) was making

b) make

a) made

 

2. My friend doesn't know how ------- a car.

d) fixing

c) is fixed

b) to fix

a) fixed

 

3. Our teacher speaks ------- fast. I can't follow him.

d) so

c) very

b) much

a) too

 

4. Her mother never let her go to the park alone, -------?

d) doesn't she

c) didn't she

b) does  she

a) did  she


دانلود سوال

۳ نظر ۱۷ خرداد ۹۲ ، ۲۰:۱۸
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۳۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۱۴
محمد داوری دولت آبادی

نکاتی در مورد allow و let

allow رسمی‌تر از let می‌باشد و آن با یک مفعول و مصدر با to بکار می‌رود. در حالی‌که let با یک مفعول و یک مصدر بدون to بکار می‌رود.

- Allow mike to go home.

- Let mike go home.

نکته دیگر اینکه let هیچگاه مجهول نمی شود و به جای آن در جملات مجهول از allow استفاده می‌شود. ولی رسمی‌تر آن است که از permit در این‌گونه جملات استفاده شود.

- Be allowed to go home.

- Don't let your child play with matches.

- She asked me if she could leave but i wouldn't let her leave.

- My boss doesn't allow me to use the telephone.

- Passengers are not allowed to smoke.

- Dog's not allowed.

 

۰ نظر ۱۸ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۰۶
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۱۷ فروردين ۹۲ ، ۱۲:۰۹
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۱۶ فروردين ۹۲ ، ۱۱:۲۳
محمد داوری دولت آبادی
۰ نظر ۲۲ بهمن ۹۱ ، ۱۶:۳۶
محمد داوری دولت آبادی

حرف تعریف the

چه زمانی از the استفاده کنیم؟

1- زمانیکه می دانیم فرد شنونده میداند یا میتواند بفهمد ما در مورد چه چیز یا چه کسی صحبت میکنیم.

مثال:

"The apple you ate was rotten."

"Did you lock the car?"

۵ نظر ۰۶ تیر ۹۱ ، ۱۶:۴۳
محمد داوری دولت آبادی

بندهای اسمی

    منظور از بند یا clause مجموعه ای از چند کلمه است که نقش مشخصی را در جمله ایفا می کنند. بنابراین بند اسمی یا noun clause همان نقشی را در جمله دارد که یک اسم دارد. یعنی می تواند فاعل، مفعول، متمم فاعلی، متمم صفتی و ... باشد.

    بندهای اسمی که در کتاب درسی سوم دبیرستان معرفی شده اند، همگی در نقش مفعول هستند. یعنی شما به جای اینکه یک مفعول یک کلمه ای داشته باشید، یک مفعول چند کلمه ای دارید (بند اسمی) دارید.

I don't remember him.

I don't remember what his name is.

۰ نظر ۰۶ تیر ۹۱ ، ۱۶:۱۲
محمد داوری دولت آبادی

اعداد اصلی و ترتیبی

Ordinal and Cardinal numbers

اعداد اصلی (Cardinal) همان اعداد معمولی هستند. اعداد ترتیبی (Ordinal) اعدادی مانند اول، دوم، سوم و .... هستند. به غیر از چند استثنا برای ساختن عدد ترتیبی به آخر عدد th اضافه می‌‌‌‌کنیم. (در عدد یک از st  در عدد دو از nd و در عدد 3 از rd استفاده می‌شود)

0th = zeroth or nought

1st = first

2nd = second

3rd = third

4th = fourth

5th = fifth

۳ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۱:۰۱
محمد داوری دولت آبادی

انواع صفـــــات

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال

to be بکار می رود .

صفات توصیفی به چهار دسته تقسیم می شوند .

1- صفات ساده : چنانچه بخواهیم کسی یا چیزی را بدون مقایسه با دیگران توصیف کنیم از صـــفات ساده استفاده می کنیم .

[old – fat – young  – beautiful  –  expensive – interesting]

He is an old man.

I have a beautiful garden.

۶ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۰:۲۵
محمد داوری دولت آبادی

نقل قولهای مستقیم و غیر مستقیم

نقل قول مستقیم: چنانچه گفتار شخصی را عیناً و بدون تغییر بیان کنیم از نقل قول مستقیم استفاده کرده ایم. در این حالت عین گفتار شخص بین دو گیومه " ........... " قرار می گیرد و قبل از آن کاما بکار می رود.

The teacher told us, "Listen to me carefully".

Ali told me, "Don't open the door".

نقل قول غیر مستقیم: اگر گفتار شخصی را با تغییراتی بیان کنیم به نحوی که مفهوم گفتار وی تغییر نکند این نوع نقل قول را نقل قول غیر مستقیم گویند. در این حالت به کاما و گیومه ها احتیاج نیست.

تذکر: در انگلیسی سه نوع نقل قول وجود دارد که عبارتند از نقل قولهای خبری ، سوالی و امری که در اینجا به نقل قولهای امری پرداخته می شود و نقل قولهای خبری و سوالی بعداً مورد بررسی قرار می گیرند.

۱ نظر ۲۱ خرداد ۹۱ ، ۲۰:۰۰
محمد داوری دولت آبادی

Lingoes 2.8.0

دیکشنری رایگان

نرم‌افزار Lingoes دیکشنری رایگان، ساده، سبک و البته قدرتمند می باشد که جایگزین مناسبی برای بابیلون به حساب می آید. در Lingoes شما می‌توانید کلیدی میان‌بر را طوری تنظیم کنید تا بعد از فشردن آن روی یک لغت در محیط ویندوز معنای آن برای شما نمایش داده شود. نحوه نمایش معنای لغت در زمانی که شما با استفاده از کلید میانبر نرم‌افزار را فرا می‌خوانید بسیار مناسبتر از بابیلون است، در اینجا به جای باز شدن صفحه‌ اصلی نرم‌افزار کادری برای شما نمایش داده می‌شود که اطلاعات مختصری را راجع به کلمه انتخاب شده برای شما فراهم می‌کند و در صورت نیاز می‌توانید با رجوع به نرم‌افزار اصلی اطلاعات بیشتری را دریافت کنید.

لینک دانلود

دانلود واژه نامه ها

۱۵ نظر ۲۷ مهر ۹۰ ، ۱۹:۱۷
محمد داوری دولت آبادی